تامین دستکش کارخانه ایران خودرو

             

ایمن ماموت بعنوان یکی از تولیدکننده گان دستکش های برزنتی با کیفیت ،افتخار دارد بخشی از دستکش های برزنتی مورد نیاز کارخانه بزرگ ایران خودرو را تامین نماید.